ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΤΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΝΑ

Anna ALL the class wishes you the best in your live, we hope you enjoyed your stay here with us. You are always welcome back. Kisses…

Students & Sifu

Ana
Ana