Τέλος χιονοπόλεμου

Από σήμερα μετά τον χιονοπόλεμο η σχολή θα λειτουργήσει κανονικά.