ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ WING CHUN

Peaceful Warrior1.  Καλύτερη υγεία – Σωματική ενδυνάμωση
2.  Βελτίωση συντονισμού και συγχρονισμένων κινήσεων
3.  Αυτοσεβασμός – Αυτογνωσία – Περηφάνια
4.  Βελτίωση φυσικής κατάστασης
5.  Εκμάθηση τεχνικών αυτοάμυνας
6.  Αισθητή μείωση του άγχους
7.  Καλύτερα αντανακλαστικά
8.  Βελτίωση της αυτοεκτίμησης
9.  Αυτοσυγκέντρωση
10.Πειθαρχία
11.Αύξηση της αυτοπεποίθησης
12.Αισθητή βελτίωση της ταχύτητας
13.Αμεσότητα – Ετοιμότητα