Κοπή της πίτας 2018

Την Παρασκευή 2/2/2018 μετά το μάθημα θα γίνει η κοπή της πίτας, όλοι οι μαθητές να είναι εκεί.