ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ

Δευτέρα
 • 18:00 > 19:30
  Wing Chun - Ενήλικες
 • 19:30 > 20:30
  Παιδικό τμήμα
 • 21:30 > 23:00
  Wing Chun - Ενήλικες (Βράδυ)
 • 19:00 > 20:15
  Θερινό Ωράριο από 20/06 έως 12/09
Τρίτη
 • 18:00 > 19:30
  Wing Chun - Ενήλικες
 • 19:30 > 20:30
  Παιδικό τμήμα
 • 21:30 > 23:00
  Wing Chun - Ενήλικες (Βράδυ)
 • 19:00 > 20:15
  Θερινό Ωράριο από 20/06 έως 12/09
Τετάρτη
 • 18:00 > 19:30
  Wing Chun - Ενήλικες
 • 20:45 > 22:00
  Advance Wing Chun Forms - Dummy - Sparring
 • 19:00 > 20:15
  Θερινό Ωράριο από 20/06 έως 12/09
Πέμπτη
 • 18:00 > 19:30
  Wing Chun - Ενήλικες
 • 19:30 > 20:30
  Παιδικό τμήμα
 • 21:30 > 23:00
  Wing Chun - Ενήλικες (Βράδυ)
 • 19:00 > 20:15
  Θερινό Ωράριο από 20/06 έως 12/09
Παρασκευή
 • 18:00 > 19:30
  Wing Chun - Ενήλικες
Σάββατο
 • 11:00 > 12:30
  Wing Chun for all