ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ

SIFU N. AGATHOPOULOS

Μετάβαση του μαθητή σε Δάσκαλο

Η μετάδοση μιας πολεμικές τέχνης γίνεται από Δάσκαλο σε μαθητή. Η διαδικασία είναι μακροχρόνια και επιτυγχάνεται μόνο με σκληρή και επιμελή πρακτική άσκηση.

WING CHUN & FORM (TAOS)

Μεγάλης σπουδαιότητας οι φόρμες

Οι φόρμες εφαρμόζονται ατομικά. Αναπτύσσουν την εστίαση, την ισορροπία και το ιδιοδεκτικό σύστημα, καλυτερεύουν τις θέσεις των χεριών και τις τεχνικές σε κάθε επίπεδο. Οι μαθητές αναπτύσσουν την αίσθηση ροής, την ένταση και χαλάρωση των μυών τους, πως να παράγουν μέγιστη δύναμη και να την διοχετεύσουν στην κοντινότερη απόσταση στον καλύτερο χρονισμό. 

Η ΣΧΟΛΗ

Χώρος άσκησης και διαλογισμού

Στην σχολή μας οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να εκπαιδεύονται σε ένα όμορφο καθαρό και γαλήνιο περιβάλλον.