Έγγραφες 2018 – 2019

Με την έναρξη της σχολής Traditional Wing Chun Kung Fu από 20.8.2018 μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας διαλέγοντας ένα από τα πακέτα που υπάρχουν στην σελίδα Χρεώσεις σχολής.