Σεμινάριο Wing Chun 2017

Σεμινάριο Wing Chun Σάββατο 04/03/2017 ώρα 12:00 – 16:00

Το σεμινάριο θα είναι ανοιχτό για όλους ασχέτως αν προέρχονται ή όχι από διαφορετικά συστήματα πολεμικών τεχνών.

seminar-2017