ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ WING CHUN ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ

Για την ολοκλήρωση του συστήματος Wing Chun χρειάζονται περίπου 6 χρόνια, τα οποία είναι χωρισμένα σε 10 επίπεδα.

Να σημειωθεί ότι ο μαθητής εφόσον είναι συνεπής στις παρουσίες των μαθημάτων και πληροί τους όρους, ο Δάσκαλος τον προτείνει για εξέταση που διεξάγεται στον χώρο της σχολής.

Το κάθε επίπεδο έχει δική του ύλη και δικό του διακριτικό χρώμα ζώνης, τα χρώματα των ζωνών δεν είναι τυχαία και οι χρωματικές τους διαβαθμίσεις χωρίζονται βάσει των τεσσάρων στοιχείων της φύσης: νερό, αέρας, φωτιά, γη.

Ο μαθητής ανάλογα με το επίπεδο που κατέχει φέρει και έναν διακριτικό τίτλο. (Si-bak, Si-dai, Si-mui, Si-hing, Si-je, Si-fu)

Προετοιμασία για 1ºεπίπεδο (3)*

%

1º μέρος Sil Lim Tao

 • Βασικές πολεμικές θέσεις
 • Βασικές άμυνες
 • Τεχνικές εναντίον επιθέσεων από γροθιές
 • Βασικές αρχές αυτοάμυνας
 • Chi Sao σε διαστραύρωση και παράλληλο – Larp Sao

* Χρειάζονται τουλάχιστον 3 μήνες εκπαίδευσης για να φτάσετε στο 1° επίπεδο.

      1º επίπεδο άσπρο      (3 μήνες)*

%

2º και 3º μέρος του Sil Lim Tao

 • Βηματισμοί και θέση “Τ”
 • Μπροστινό Larp Sao παράλληλη θέση
 • Chi Sao αρπαγές
 • Τεχνικές εναντίον επιθέσεων από κυκλικές και ευθύβολες γροθιές
 • Τεχνικές εναντίον επιθέσεων από κλοτσιές (χαμηλές – μεσαίες – ψηλές)
 • Τεχνικές από διπλές επιθέσεις με χέρια
 • Βασικές αρχές αυτοάμυνας

* Χρειάζονται τουλάχιστον 3 μήνες εκπαίδευσης για να φτάσετε στο 1º επίπεδο.

      2º επίπεδο γαλάζιο       (6 μήνες )*

%

Προχωριμένο Sil Lim Tao (5 προσθήκες του G.M. W. Cheung)

 • Chi Sao Αντιπαγίδες
 • Μεγάλα Huen Sao απο διπλες επιθέσεις
 • Τεχνικές μέσα από την φόρμα
 • Βηματισμούς
 • Εισαγωγή στην τεχνική του Entry
 • Θεωρία

* Χρειάζονται τουλάχιστον 6 μήνες εκπαίδευσης για να φτάσετε στο 2° επίπεδο.

     3º επίπεδο μπλέ        (6 μήνες)*

%

1º μέρος Chum Kil

 • Chi Sao εισαγωγή στό διπλό χέρι, περιστροφές
 • Chi Sao 8 κινήσεις από διπλό χέρι
 • Πρώτο μέρος Dummy με (Entry)
 • Εφαρμογές του Dummy σε άνθρωπο
 • Τεχνικές της φόρμας, τρείς τεχνικές από ευθύβολη και τρείς από κυκλυκές γροθιές με τις παραλλαγές τους 
 • Τεχνικές αυτοάμυνας απο τυχαίες επιθέσεις

* Χρειάζονται τουλάχιστον 6 μήνες εκπαίδευσης για να φτάσετε στο 3º επίπεδο. Επίσης χαρακτηρίζεσαι ως Si-bak (master’s senior male or female classmate)

         4º σκούρο μπλέ     (6 μήνες)*

%

1 º και 2º μέρος Chum Kil

 • Προχωριμένοι βηματισμοί
 • Εκπέδευση αντανακλαστικών από διπλό χέρι Chi Sao
 • Εκπέδευση αντανακλαστικών από μονό χέρι Chi Sao
 • Τεχνικές της φόρμας Chum Kil 1º & 2º μέρος από διπλό χέρι 
 • Chi Sao από παράλληλο και διασταυρωτο χέρι, (προχωριμένες τεχνικές)
 • Δεύτερο μέρος Dummy με (Entry με αλλαγή πολεμικής)
 • Εφαρμογές του Dummy σε άνθρωπο
 • Τεχνικές αντιμετόπησεις ενάντια από κυκλικές και ευθύβολες κλοστσιές

* Χρειάζονται τουλάχιστον 6 μήνες για να φτάσετε στο 4º επίπεδο.

        5º επίπεδο καφέ          6 μήνες*

%

Ολόκληρο το Chum Kil

 • Εκμάθηση του 3ου μέρους Chum Kil
 • Τεχνικές της φόρμας ελέυθερα
 • Chi Sao εφαρμογή τεχνικών της φόρμας από διπλό χέρι 
 • Chi Sao διπλό χέρι τεχνικές της φόρμας με κλειστά μάτια
 • Chi Sao διπλό χέρι διάφορες τεχνικές
 • 3º & 4º μέρος του Dummy
 • Εφαρμογές του Dummy σε άνθρωπο

* Χρειάζονται τουλάχιστον 6 μήνες εκπαίδευσης για να φτάσετε στο 5º επίπεδο.

         6° σκούρο καφέ          6 μήνες*

%

1 º μέρος της φόρμας Bil Jee

 • Προχωρημένες τεχνικές και βηματισμοί, τεχνικές εισόδου και αντανακλαστικών
 • Εισαγωγή των σημείων πίεσης
 • Εκμάθηση για στοχευμένα και ακριβή χτυπήματα
 • Chi Sao εφαρμογή τεχνικών της φόρμας από διπλό χέρι 
 • Chi Sao διπλό χέρι τεχνικές της φόρμας με κλειστά μάτια
 • Chi Sao διπλό χέρι διάφορες τεχνικές
 • 5º & 6º μέρος Dummy
 • Εφαρμογές του Dummy σε άνθρωπο
 • Τεχνικές ενάντια σε επιθέσεις από γυριστές κλωτσιές ψηλές και μεσαίες

* Χρειάζονται τουλάχιστον 6 μήνες εκπαίδευσης για να φτάσετε στο 6º επίπεδο. Οι μαθητές φέρουν τον τίτλο Si-dai (junior male classmate) και Si-mui (junior female classmate)

      7° επίπεδο μαύρο         6 – 12 μήνες*

%

1º και 2 º μέρος Bil Je

 • Προχωριμένες τεχνικές και βηματισμοί, τενικές εισόδου και αντανακλαστικών
 • Chi Sao εφαρμογή τεχνικών της φόρμας από διπλό χέρι 
 • Chi Sao διπλό χέρι τεχνικές της φόρμας με κλειστά μάτια
 • Chi Sao διπλό χέρι διάφορες τεχνικές
 • 7º & 8º μέρος Dummy
 • Εφαρμογές του Dummy σε άνθρωπο
 • Τεχνικές αντιμετόπισεις εδάφους

* Χρειάζονται τουλάχιστον 6 – 12 μήνες εκπαίδευσης για να φτάσετε στο 7º επίπεδο.

      8° επίπεδο ασημή         6 – 12 μήνες*

%

Ολόκληρο το Bil Jee

 • 3º και τελευταίο μέρος του Bil Jee
 • Chi Sao εφαρμογή τεχνικών της φόρμας από διπλό χέρι 
 • Chi Sao διπλό χέρι τεχνικές με κλειστά μάτια
 • Chi Sao διπλό χέρι τυχαίες επιθέσεις με κλειστά μάτια
 • 9º & 10º μέρος Dummy
 • Εφαρμογές του Dummy σε άνθρωπο
 • Τεχνικές αντιμετώπισεις εδάφους
 • Sparring 10′
 • Τρία διαφορετικά λακτίσματα το κάθε πόδι στον σάκο επί 50 φορές
 • Φόρμα των σπαθιών πρώτο μέρος

* Χρειάζονται τουλάχιστον 6-12 μήνες εκπαίδευσης για να φτάσετε στο 8º επίπεδο. Στο στάδιο αυτό οι μαθητές φέρουν αντίστοιχα τον τίτλο Si-hing  (senior male classmate) και Si-je (senior female classmate)

   9° επίπεδο πράσινο    6 – 12 μήνες*

%

Επανάληψη της ύλης όλων των προηγούμενων επιπέδων

 • Chi Sao εφαρμογή τεχνικών της φόρμας από διπλό χέρι 
 • Chi Sao διπλό χέρι τεχνικές με κλειστά μάτια
 • Chi Sao διπλό χέρι τυχαίες επιθέσεις με κλειστά μάτια
 • 11º & 12º μέρος Dummy
 • Εφαρμογές του Dummy σε άνθρωπο
 • 80 λακτίσματα το κάθε πόδι στον σάκο
 • Φόρμα σπαθιών δεύτερο μέρος

* Χρειάζονται τουλάχιστον 6-12 μήνες εκπαίδευσης για να φτάσετε στο 9º επίπεδο.

             10° Χρυσό             instractor level

%

Εκπαιδευτής (Instractor level)

 • 108 τεχνικές της ξύλινης κούκλας
 • 36 προχωρημένες τεχνικές επίθεσης
 • αντιμετώπιση επίθεσης από μαχαίρι, πιστόλι, ρόπαλο
 • Αντιμετώπιση πολλαπλής επίθεσης, στρατηγικές 
 • Sparring το οποίο την χρονική διάρκεια την ορίζει ο Δάσκαλος
 • Chi Sao ελεύθερο
 • Αντοχή στον σάκο πυγμαχίας. εκατό λακτίσματα από κάθε πόδι, καθορισμένες κλοτσιές
 • Γενικές γνώσεις πάνω στο Wing Chun
 • Τεχνικές αυτοάμυνας εδάφους
 • Ολόκληρη την φόρμα σπαθιών εφαρμογές
 • Φόρμα του Dragon pole

* Χρειάζονται τουλάχιστον 12 – 36 μήνες εκπαίδευσης για να φτάσετε στο 10º επίπεδο. Ο μαθητής προάγεται σε δάσκαλο με τίτλο του Si-fu